Skip to content Skip to footer

Recomandări pentru montarea tuburilor

Metodele de montare a tuburilor prefabricate din beton se aleg în funcție de dimensiunile și de greutatea lor, pe baza unui proiect.
1. Înainte de introducerea tuburilor în tranșee se face o verificare și eventual se corectează baza săpăturii.
2. Coborârea tuburilor în tranșee se face mecanizat cu ajutorul macaralelor, iar așezarea pe poziție se face cu tirfoare.
3. La pozarea tuburilor, pentru diferite adâncimi, se vor respecta indicațiile din proiect și ale producătorului produselor.
4. În timpul montajului, tubul este ținut în poziție orizontală de macara, se apropie tubul de mufa tubului montat anterior, astfel încât spițul să se așeze uniform în interiorul mufei.
5. Înainte de așezarea pe poziție a tubului, interiorul mufei se curață cu grijă, cu ajutorul unei perii, de eventualele impurități.
5. Dupa așezarea pe poziție, tuburile se fixează cu o umplutură bine compactată, în acord cu prevederile proiectului său ale caietului de sarcini.

Un montaj corect al sistemelor de canalizare din beton îi asigură o durată medie de utilizare de peste 70 de ani.