Skip to content Skip to footer

Sustenabilitate

Încă de la începuturile activităţii noastre ne-am angajat să funcţionăm şi să ne desfaşurăm activitatea într-un mod responsabil şi sustenabil faţă de angajaţii noştri, faţă de clienţii noştri, faţă de comunitatea în care trăim şi, nu în ultimul rând, faţă de mediu. Suntem o companie a cărei strategie de “dezvoltare durabilă” se construieşte prin contribuţia noastră în fiecare dintre următoarele arii de sustenabilitate:

Consum energetic
optimizat

Nearly Zero Emision Building (nZEB) presupune clădiri cu o performanță energetică ridicată, în timp ce cantitatea mică, necesară de energie, aproapre de zero, să fie acoperită din surse regenerabile proprii sau apropiate. Calitatea materialelor de construcții devine element cheie în alegerea soluției constructive. Elpreco este un partener pe care te poți baza în atingerea obiectivelor energetice.

Mediu și schimbări
climatice

Materialul pe care îl alegi în construcţii este factorul cheie pentru o clădire durabilă. Materialele din beton oferă avantaje clare din acest punct de vedere faţă de orice alt tip de material de construcţii. Fabricăm materiale prietenoase cu mediul în toate stadiile de viaţă ale produsului de la resurse, fabricaţie, utilizare, încetarea ciclului de viață.

Siguranță și
sănătate

Compania Elpreco a creat 400 de locuri de muncă. Activitatea în companie se desfaşoară sub deviza „Siguranţa pe primul loc”.
Sănătatea şi siguranţa la locul de munca sunt susţinute de asigurarea condiţiilor de muncă ce respectă legislaţia în vigoare, precum şi de echipamente de protecţtie care să prevină eventualele accidente.

Responsabilitate față de comunitate

Sustenabilitatea are ca şi scop final asigurarea continuităţii omenirii, ceea ce face ca, mai presus de orice, toate activităţile noastre să deservească OMUL şi Comunitatea în care trăieşte.
Elpreco încearcă să se implice în proiecte care să răspundă nevoilor reale ale comunităţii şi care pot duce la schimbări majore în bine în viaţa oamenilor.

Suntem parte din comunitate

Una dintre direcțiile noastre de dezvoltare este axată pe implicarea în comunitățile din care facem parte și ne străduim să fim parte din proiecte care să răspundă nevoilor reale ale oamenilor din jurul nostru şi care pot duce la schimbări majore în bine.Proiectele în care ne implicăm și pentru care avem parteneriate solide și de lungă durată sunt menite să ofere sprijin în educație prin susținerea de acțiuni culturale, sportive și de mediu destinate tuturor categoriilor de vârstă și în special tinerilor.Ajutăm la construcția și refacerea de școli, alăturându-ne, spre exemplu, partenerilor noștri din cadrul asociației BookLand. Sprijinul semenilor noștri mai puțin norocoși prin acțiuni caritabile, se înscrie de asemenea pe agenda noastră, fiind alături de Asociațaia Vasiliada, Asociația YouStars, Asociația Life Is Better With Friends și alții. Noi la Elpreco suntem de părere că investind în generațiile tinere, investim sustenabil în viitorul nostru, al tuturor și responsabilitatea este a fiecaruia dintre noi.

Reciclabilitate

Indiferent că vorbim despre BCA, pavaj sau sisteme de canalizare Elpreco, acestea sunt 100% reciclabile. În cazul în care utilizatorul decide să nu le recicleze, acestea nu au un impact negativ asupra mediului deoarece nu conţin substanţe toxice.

Utilizarea produsului

Materialele Elpreco au o durată de viaţă mult superioară altor produse substitute (plastic, tablă, asfalt). Durata estimată de viaţă a produselor din beton este de 100 de ani, timp în care materialul îşi păstrează integral proprietăţile dimensionale si cele fizico-chimice. Eficienţa termică şi umiditatea optimă a imobilului: BCA-ul îţi oferă o temperatură şi o umiditate optimă în casă, astfel încât nu este necesar să utilizezi resurse adiţionale de energie (aer condiţionat, sursă de căldură). Eficienţa financiară: Cheltuielile ulterioare de mentenanță a construcției vor scădea simțitor: în cazul în care vorbim despre casă, scad cheltuielile cu surse adiţionale de energie, deoarece materialele Elpreco asigură o termoizolare optimă; în cazul pavajului, scad costurile cu refacerea suprafeţelor deteriorate, acestea fiind foarte rezistente la îngheţ, dezgheţ şi la alţi factori meteo; dacă îți dorești alt design nu trebuie decât să remontezi pavajul existent, costurile de întreținere sunt foarte mici, pierderile de material în cazul intervenției ulterioare asupra lui sunt foarte mici, deoarece se montează/remontează cu ușurința.

Resurse folosite

Materiile prime care stau la baza procesului de fabricaţie al produselor Elpreco sunt materii prime naturale (ciment, var, nisip, ghips, apă, oxid de fier), inerte şi care îşi păstrează aceste caracteristici atât pe durata fluxului de producţie, cât şi pe toată durata de viaţă a produsului finit.

Proces sustenabil

Procesul de fabricaţie al produselor noastre este gândit astfel încât să folosească materiile prime în cel mai eficient mod, să conserve caracteristicile acestora şi să genereze produse de cea mai bună calitate. Nepoluant – Procesul de fabricaţie este nepoluant, aburul şi apele reziduale necesare în tratamentul termic al produselor Elpreco sunt refolosite în proporţie de 95% în procesul de producţie. Cantitatea foarte redusă de abur şi apa uzată eliberată în mediu în timpul fabricaţiei respectă integral nivelul de calitate impus de normele de mediu naţionale şi internaţionale. Emisiile de CO2 sunt reduse prin eficienţa proceselor, a tehnologiei de fabricaţie si a materiilor prime folosite.
Consum minim de energie – Procesul de fabricaţie implică un consum redus de resurse: consumul de gaz necesar producerii unui metru cub de BCA este de 4 ori mai mic decât cel utilizat pentru a produce un metru cub de cărămidă. Consumul de energie necesar producerii unei tone de beton este de 20 de ori mai mic decât în cazul producerii unei tone de oţel.
Este creator şi nu consumator de resurse. De exemplu, în cazul BCA-ului vorbim despre o potenţare de 5 ori a volumui de materii prime iniţiale (cu un metru cub de materie prima creăm 5 metri cubi de BCA). Pierderi minime de resurse: Materiile prime care ramân ca surplus în procesul de fabricaţie sunt reutilizate 100% în procesul de fabricaţie. Betonul este un produs 100% reciclabil.